TV a SAT  
 

Příjem televizního vysílání je dnes ve znamení přechodu na digitální systémy. A to jak u satelitního vysílání (kde již prakticky proběhl), tak u vysílání z pozemních vysílačů. Pozemní digitální televizní vysílání (DVB –T) se od dřívějšího analogového liší způsobem přenosu obrazu, zvuku a doplňkových informací. Pro uživatele to znamená nutnost pořídit přijímací zařízení, které obsahuje digitální tuner ( set-top-box nebo nový tv příjímač) a obvykle větší či menší úpravu anténního systému.

Tato úprava může spočívat v pouhém nasměrování stávající antény na vysílač šířící digitální signál, obvykle však je nutno instalovat anténu novou, s vhodným zesilovačem signálu. Nezřídka je nezbytná i výměna koaxiálních kabelů.

V případě zájmu provedeme měření dostupnosti a kvality  DVB-T signálu v daném místě. Podle výsledku pak navrhneme a vybudujeme nový, nebo upravíme stávající anténní systém tak, aby bylo možno okamžitě přejít na příjem televizních programů. Pro sledování satelitního vysílání navrhneme a dodáme komplet umožňující příjem signálu z jedné nebo více družic s distribucí pro libovolný počet TV přijímačů - dle přání zákazníka.

Zvláštní kapitolou jsou úpravy společných domovních rozvodů televizního signálu (STA) v bytových domech. V těchto případech je obvyklé sloučení satelitního a pozemního signálu do jednoho rozvodu. Tím je zachována možnost výběru druhu příjmu pro každého nájemníka.Úpravy společných rozvodů jsou technicky (a tím i finančně) náročnější, ale jejich výsledkem je kvalitní televizní signál dostupný všem, bez nutnosti „ověšení“ domu množstvím samostatných satelitních parabol.


 
 
 
 
Měřící přístroje pro měření signálu DVB-T a SAT